img

Какво се случва, ако българските мъже получат повиквателна за активна военна служба?

/
/
/
842 Views

Руският президент Владимир Путин обяви частична мобилизация на запасняците в страната си. В този ред на мисли много българи си задават въпроси какво се случва, ако получат повиквателна за активна военна служба.

Условието е, разбира се, ако конфликта се разшири и ще има евентуалната нужда за мобилизация на населението и в други страни, включително и в България

При повикване на активна служба в доброволния резерв на страната ни, резервистът се смята в неплатен отпуск за времето на службата, включително в деня на откриването и връщането, обясни експертът по трудово право д-р Тодор Капитанов в платформата си mywork.bg.

 

 

Службата в резерва на армията се дели на активна и разположение за активна такава.

 

Не изпускай тези оферти:

 

Първата включва период от време, през който резервистът и техниката-резерв са извикани в състава на военните формирования от въоръжените сили на страната, за да изпълнят конкретни задачи, или за да придобият специална военна подготовка, да се обучават в курсове за повишаване на квалификацията или, за да се преквалифицират.

Докато разположението за активна служба е време, през което резервистът и техниката не са извикани да отслужват, но пък са в готовност за изпълнение.

За времето на активната служба резервистът има статус на военнослужещ като правата и задълженията му съответстват на длъжността, която заема. Поради тази причина той получава основно и допълнителни възнаграждения или част от тях, спрямо продължителността на службата, която пък се зачита за трудов стаж от първа категория.

В случай, че тя продължи повече от 15 календарни дни, то резервистът има право на два дни неплатен отпуск преди заминаването и два след завръщането си, като за това му се плаща от бюджета на Министерството на отбраната, посочва Капитанов.

При обявяване на извънредно положение в страната или в част от нея, резервистите и техниката, които са включени в решение на НС или в указ на президента, се извикват на активна служба.

Службата в запаса пък е период от време, през който техниката и запасните, които са с мобилизационно назначение имат готовност да изпълняват задачи при обявяване на военно положение в съответствие с получената повиквателна заповед.

А тези, които са без мобилизационно назначение трябва също да са в готовност, но след получаване на повиквателна. Военната служба на резервистите започва да тече от часа и деня на обявяване на положението, посочва Капитанов.

За всяка навършена година на разположение за активна служба служителят в резерв получава възнаграждение в размер на едно месечно възнаграждение в съответствие със званието и степента му. А резервист, който в договора си е поел ангажимента да участва в мисии и операции извън страната ни, за всяка навършена година заплащането му се умножава по 1,5.

През времето, в което резервистът е на разположение за служба, той имат право на предимство при приемане на военна служба и при постъпване във военни училища, ползване ползване на почивните бази и болниците на Министерството на отбраната.

Кандидатите за резервисти трябва да са пълнолетни и да имат само българско гражданство. Също така трябва да са годни и психологически пригодни за служба, да притежават образование, което да съответства с изискванията на длъжността.

Освен това не трябва да са осъждани, да няма образувано наказателно производство срещу тях, да не са дисциплинарно освободени от военна служба и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

В случай, че са в пределната възраст за служба или са назначени в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия не могат да кандидатстват, се посочва в сайта на Централното военно управление към Министерството на отбраната.

Този ход на руския президент предизвика много реакция от всякакъв характер, включително и паника сред населението не само на Русия, но и в други страни, относно възможността за разширяване на конфликта и евентуалната нужда за мобилизация на населението и в други страни, включително и в България.

С надежда, че това няма да се случи, все пак много от българите задават въпроси какво се случва, ако получат повиквателна за активна военна служба. По въпросите за трудовите права в подобни ситуации, разяснение предоставя д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Счита ли се за осигурителен стаж времето в казармата

Спярмо закона, обявяване на мобилизация може да стане единствено след решение на Народното събрание и указ на президента.

При повикване на активна служба в доброволния резерв, работникът или служителят се смята в служебен неплатен отпуск за времето на мероприятието/службата, включително деня на отиването и връщането.

Ако активната служба в доброволния резерв продължава повече от 15 календарни дни, работникът или служителят има право на два календарни дни неплатен отпуск преди заминаването и два дни след завръщането. За времето на този отпуск на работника или служителя се заплаща възнаграждение за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.

Службата в доброволния резерв е:

1. активна служба;

2. разположение за активна служба.

Активната служба включва период от време, през който резервистът и техниката-резерв са извикани за изпълнение на задачи в състава на военните формирования от въоръжените сили или за придобиване на военна специална подготовка, за обучение в курсове за повишаване на квалификацията или за преквалификация.

Разположение за активна служба е период от време, през който резервистът и техниката-резерв не са извикани на активна служба, но са в готовност за нейното изпълнение.

При обявяване на извънредно положение на територията на страната или на част от нея резервистите и техниката-резерв, включени в решението на Народното събрание или в указа на президента на Република България по чл. 122, ал. 2 на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, се извикват на активна служба.

Службата в запаса е период от време, през който:

1. запасните и техниката-запас с мобилизационно назначение имат готовност за изпълнение на задачи при обявяване на положение на война или на военно положение в съответствие с получената повиквателна заповед;

2. запасните и техниката-запас без мобилизационно назначение имат готовност за изпълнение на задачи във военно време след получаване на повиквателна заповед.

Запасният и техниката-запас при обявяване на положение на война или на военно положение се явяват във военни формирования или структури за допълване на въоръжените сили, посочени в повиквателната заповед.

От часа и деня на обявяване на положение на война или на военно положение започва военновременната служба на резервистите на активна служба и на техниката-резерв.

Справка:

чл. 158 от Кодекса на труда

чл. 7, 8, 9, 10 от Закон за резерва на въоръжените сили на Република България

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

It is main inner container footer text