img

Чиста гавра: Хиляди пенсионери с повишение под 1 лев след преизчислението

/
/
/
325 Views

Пенсионерите вече получават преизчислените си от 1 октомври пенсии и много от тях останаха разочаровани.

Една доста голяма част от хората изобщо не получи повишение на пенсията си, а на други тя беше вдигната с едва няколко лева. По-малко от половината от хората, получаващи пенсия за трудова дейност, имат увеличение, или от общо 1 974 973 такива пенсии, вдигнати са 892 000.

Най-потърпевши се оказват хората с най-ниски пенсии.

 

 

Над 317 000 пенсионери остават без увеличение, сочат данните на НОИ, пише Трибюн бг.

 

Не изпускай тези оферти:

 

„Преизчисляването постига в голяма степен своята основна цел, а именно да се компенсира „изоставането“ при осъвременяването на най-отдавна отпуснатите пенсии“, пише в бюлетина на Националния осигурителен институт.

При изплащаните пенсии и добавки, отпуснати с начална дата преди 2008 година, увеличение има при 69% от плащанията (557 830), като този процент плавно намалява при пенсиите и добавките, отпуснати в следващите години.

Така например увеличение има за по-малко от половината пенсионери, чиито пенсии са отпуснати през 2012, 2013 и 2014 година. А за пенсии, отпуснати през последните четири години – от 2018 година до 2021 година повече пари получават около 6-7% от хората.

Най-голяма е групата с ръст на дохода от пенсия (съответно – пенсия и добавка) между 50 и 100 лв. – 236 813. Нарастване на размера на пенсионния доход между 100 и 200 лв. получават 224 485 лица, а 216 005 пенсионери имат увеличение от 10 до 50 лева.

Броят на лицата с увеличение под 10 лв. е 54 356, от които 5011 са с ръст на получаваната пенсия под 1 лв. С над 200 лв. нараства доходът от пенсия и добавка за 162 590 пенсионери, като в тази категория попадат и лицата с пенсии, ограничени на максималния размер, т.нар. таван, който от 1 октомври 2022 година е увеличен от 2000 на 3400 лева.

Действителните размери на още над 317 000 пенсии получават увеличение, но тъй като са твърде ниски и са под минималния размер за съответния вид пенсия, те остават приравнени и продължават да се изплащат без промяна, в същия минимален размер и след преизчисляването.

Този ефект до голяма степен се дължи на по-големия, изпреварващ ръст в последните години на гарантираните минимални размери на пенсиите спрямо пенсиите със среден и висок размер, разясняват експертите от НОИ.

Преизчисляването беше извършено служебно от Националния осигурителен институт (НОИ), без необходимост пенсионерите да подават заявления.

Преизчисляването засегна 45%

Малко над 5000 души имат увеличение до 1 лев

За повечето хора на минималния праг няма никаква промяна

Близо 8 на сто от пенсионерите са получили увеличение на пенсията в размер над 200 лв. от 1 октомври, пише в редовния информационен бюлетин на Националния осигурителен институт. Такова повишение са получили точно 162 590 души.

Промяната се дължи както на преизчисляването на пенсиите от началото на октомври, така и на повишението на тавана на пенсиите от 2000 лв. на 3400 лв.

От гледна точка на размера на увеличението, което са получили пенсионерите от 1 октомври, най-голяма е групата с ръст на дохода от пенсия (пенсия и добавка) между 50 лв. и 100 лв. – 236 813 души. Нарастване на размера на пенсионния доход между 100 лв. и 200 лв. са получили 224 485 души, а 216 005 пенсионери имат увеличение от 10 лв. до 50 лв. Броят на хората с увеличение под 10 лв. е 54 356, от които 5011 са с ръст на получаваната пенсия под 1 лв.

В резултат от извършеното преизчисляване от 1 октомври увеличение получиха повече от 892 хил. пенсии, което засяга над 45% от пенсионерите, посочват от НОИ. Преизчисляването постига в голяма степен своята основна цел, а именно да компенсира “изоставането” при осъвременяването на най-отдавна отпуснатите пенсии.

Както “Труд” вече писа, най-голямо увеличение получиха най-старите пенсии, а за почти всички хора, които са получили първата си пенсия през последните няколко години, няма никаква промяна.

Увеличение има за 69% от пенсиите, отпуснати с начална дата преди 2008 г. Тоест 557 830 души, които са се пенсионирали преди 2008 г., са получили увеличение. За всяка следваща година делът на хората с увеличение намалява.

Действителните размери на още над 317 хил. пенсии са били увеличени от 1 октомври, но те са били твърде малки и дори след преизчисляването остават под минималния размер за съответния вид пенсия.

Затова за тези хора няма реална промяна и те продължават да взимат минималната пенсия. Този ефект до голяма степен се дължи на по-големия, изпреварващ ръст през последните години на гарантираните минимални размери на пенсиите спрямо пенсиите със среден и висок размер, посочват от НОИ.

Най-често през последните години пенсиите бяха повишавани по “швейцарското правило” – с 50% от инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход. Тъй като до миналата година инфлацията беше по-ниска от ръста на доходите старите пенсии изоставаха от новите. Ако “швейцарското правило” остане в сила и през 2023 г., догодина пенсиите ще нараснат повече от ръста на доходите през настоящата година заради рекордно високата инфлация.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

It is main inner container footer text